NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO CHÔT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
22/08/2019

NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO CHÔT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

Nghị quyết và thông báo chôt DS cổ đông 1. Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức [file pdf ] 2. Thông báo chốt danh sách cổ đông Tờ 1 [file pdf] Tờ 2 [file pdf]

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
22/08/2019

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

 -       Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ -       Thông báo tổ chức ĐHCĐ ( kèm tài liệu: Giấy đăng ký tham gia đại hôi; giấy ủy quyền).  -       Thông báo chốt danh sách cổ đôn...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn