https://drive.google.com/file/d/16rFVe_U_W-U8H4V0-ntGqhCfAcBGxjQO/view?usp=sharing

 

 

">
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 KIỂM TOÁN
01/04/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán  pdf_BCTC 2023_signed.pdf giải trình báo cáo kiểm toán 2023_v1_signed.pdf
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022
30/03/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022

Nguyễn Đức Định / 0 bình luận

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022 báo cáo tài chính 2022 giải trình 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3- GIẢI TRÌNH
20/10/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3- GIẢI TRÌNH

Nguyễn Đức Định / 0 bình luận

Báo cáo tài chính quý 3- Giải trình https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JrWRmeZYZmGgLe8b8ViRh9-u2EAUdD-1  

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn