Đại hội cổ đông 2022
03/06/2022

Đại hội cổ đông 2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

Quy chế làm việc [File PDF] Quy chế bầu cử [File PDF] Báo cáo của TGĐ [File PDF] Báo cáo của Ban Kiểm Soát [File PDF] Báo cáo của HĐQT [File PDF] Chương trình đại hội [File PDF] Mẫu thư mời đại hội [File PDF] Mẫu ủy quyền [File PDF] M...

Công bố thông tin ngày 05-05-2022
05/05/2022

Công bố thông tin ngày 05-05-2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

Nội dung công bố [File PDF] Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 [File PDF] Thông báo chốt danh sách cổ đông trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Báo cáo tài chính Q1 - 2022
04/05/2022

Báo cáo tài chính Q1 - 2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

Báo cáo tài chính quý 1, 2022 [File PDF] Biên bản giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh [File PDF]

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn