Công bố thông tin Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông ngày 01/6/2021
01/06/2021

Công bố thông tin Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông ngày 01/6/2021

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

Nội dung công bố: Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bao gồm: - Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giàm sát [File PDF] - Biên bản kiểm phiếu và phụ lục [File PDF] - Nghị quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông [File PDF]

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn