Định hướng duy trì và phát triển vị thế là nhà cung cấp dược phẩm vitamin, khoáng chất hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần SPM đưa ra những mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới 2008-2012:

•   Phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu.
•   Doanh số trung bình tăng 29%/năm.
•   Lợi nhuận bình quân hàng năm tăng 30%.
•   Xây dựng thương hiệu SPM vững mạnh trên thị  trường trong nước và vươn ra thị trường thế giới.

 
Để phát triển toàn diện, Công ty Cổ phần SPM tập trung nghiên cứu sản phẩm mới, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp giàu năng lực, kết hợp đẩy mạnh hoạt động sản xuất và marketing, nâng cấp hệ thống quản lý làm chiến lược phát triển toàn Công ty.

Đối với nguồn nguồn nhân lực, sức mạnh cốt lõi trong sự phát triển của doanh nghiệp, SPM hoàn thiện các chính sách nhân sự nhằm thu hút và duy trì đội ngũ giàu năng lực và nhiệt huyết. Cùng với việc nâng cao trình độ bộ máy quản lý, chế độ đào tạo, huấn luyện và quy chế lương thưởng xứng đáng sẽ được áp dụng toàn diện cho tất cả thành viên SPM. Trong tương lai, Công ty Cổ phần SPM phấn đấu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực khung có chất lượng cao kết hợp lực lượng nhân sự thực thi trẻ, nhiệt tình, có kỹ năng chuyên môn, tư chất đạo đức tốt.

Giá trị cốt lõi trong chiến lược sản phẩm là cam kết Chất lượng quốc tế, Công ty Cổ phần SPM đầu tư nguồn lực mạnh mẽ cho phòng R&D. Đến năm 2010, danh mục thuốc SPM dự kiến đạt 210 sản phẩm (150 sản phẩm chính và 60 sản phẩm mở rộng). Đặc biệt, SPM chú trọng phát triển dòng sản phẩm không kê toa (OTC) và điều trị (RX).

Bên cạnh đó, nhằm mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm, SPM hướng đến nâng cao năng lực và giảm chi phí sản xuất, mở rộng nhà máy. Kết hợp thực hiện nghiêm ngặt các phương pháp quản lý hiện đại GMP, ISO, Lean, việc cải tiến liên tục quy trình quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên sẽ được SPM chú trọng.

Từ lợi thế về chất lượng quốc tế và giá cả phù hợp cho mỗi sản phẩm, Công ty Cổ phần SPM tiếp tục phát triển và củng cố thị trường trong nước nhằm phục vụ sâu rộng công tác chăm sóc y tế của cộng đồng. Đồng thời, nghiên cứu xâm nhập các thị trường quốc tế thích hợp tại châu Âu, châu Phi và Đông Nam Á là một hướng phát triển mạnh của SPM trong thời gian tới.

Hướng đến cộng đồng với phương châm Vì sức khỏe cộng đồng là hoạt động xuyên suốt của SPM nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Cùng chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo, SPM tích cực tham gia các chương trình y tế khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện, tuyên truyền sức khỏe,...  Bên cạnh đó, tài trợ các đề tài nghiên cứu khoa học y dược là hoạt động SPM sẽ tập trung để khuyến khích, ủng hộ những phát hiện mới để phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ cộng đồng hiệu quả.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn