Với phương châm Chất lượng quốc tế, vì sức khỏe cộng đồng, Công ty Cổ phần SPM không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và GMP-WHO, GLP, GSP.  Đây là tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo công ty nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tầm quốc tế phục vụ tốt cho cộng đồng cũng như tạo lợi thế xuất khẩu sang châu Âu và các nước trong khu vực.

I. Kiểm soát chất lượng

Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chất lượng ngay từ ban đầu.

Kiểm soát qui trình sản xuất, môi trường.

Kiểm soát đo lường, đào tạo, duy trì hệ thống chất lượng.

Thẩm định hệ thống, đánh giá nhà cung cấp.

Triển khai thanh tra nội bộ, đánh giá hàng năm.

Qui trình kiểm soát trong sản xuất

II. Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm đầu ra nhằm đảm bảo sản phẩm trước khi xuất xưởng đạt tiêu chuẩn chất lượng đã được Bộ Y Tế chứng nhận.

Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu bao bì phục vụ sản xuất thuốc.

Kiểm tra chất lượng nước cấp, nước RO.

Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm thuốc.

Theo dõi và báo cáo chất lượng theo định kỳ.

Kiểm soát môi trường

Kiểm tra môi trường sản xuất, tình trạng vệ sinh, tẩy trùng nhà xưởng.

Kiểm tra tình trạng vệ sinh cá nhân.

Báo cáo, đề xuất biện pháp phòng ngừa để cải thiện môi trường sản xuất.

Theo dõi độ ổn định thuốc

Thiết lập chương trình nghiên cứu dài hạn và lão hóa cấp tốc thuốc.

Lưu mẫu thành phẩm, đối chiếu chất lượng thuốc trên thị trường.

Theo dõi và đánh giá tuổi thọ của thuốc, nhằm xác định hạn dùng chính xác, định hướng cho việc cải tiến chất lượng thuốc.

Nghiên cứu và thẩm định

Thẩm định qui trình vệ sinh, sản xuất, môi trường và nước sản xuất.

Thẩm định hiệu năng thiết bị kiểm nghiệm.

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp kiểm nghiệm cho sản phẩm mới và cải tiến phương pháp tiết giảm chi phí kiểm nghiệm.

Thẩm định và tham gia đánh giá nhà cung cấp nguyên phụ liệu bao bì.

Quản lý và khai thác thiết bị kiểm nghiệm, tài sản phòng KTCL

Quản lý và khai thác sử dụng hiệu quả tài sản phục vụ công tác KTCL.

Lập kế hoạch bảo trì, bảo quản, hiệu chuẩn thiết bị kiểm nghiệm.

Kiểm soát hóa chất, thuốc thử trong sử dụng và lưu trữ. 

Kiểm soát

Qui trình thao tác chuẩn được lưu trữ và kiểm soát theo thủ tục kiểm soát hồ sơ D2/AM-S001.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn