Công bố thông tin Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông ngày 01/6/2021

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 01/06/2021

Nội dung công bố:

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bao gồm:

- Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giàm sát [File PDF]

- Biên bản kiểm phiếu và phụ lục [File PDF]

- Nghị quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông [File PDF]

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn