Công bố thông tin ngày 09-06-2021

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 09/06/2021

Toàn bộ tài liệu về Đại hội cổ đông thường niên 2021 (ĐHCĐ), bao gồm:

  • Thông báo mời họp trực tuyến [File PDF]
  • Chương trình họp [File PDF]
  • Giấy ủy quyền [File PDF]
  • Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT, Phiếu cầu cử BKS [File PDF]
  • Tài liệu: Tờ trình, Báo cáo ban kiểm soát [File PDF], Báo cáo HĐQT [File PDF], Báo cáo Ban Giám Đốc[File PDF] , Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2021 [File PDF], Quy chế Đề cử, Bầu cử, HĐQT và BKS [File PDF]

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn