NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 09/04/2021

Nghị quyết và thông báo chốt danh sách cổ đông

1. Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 bằng hình thức trực tuyến [file pdf]

2. Thông báo chốt danh sách cổ đông [file pdf]

 

Tags : Đại hội cổ đông
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn