Công bố thông tin về Tài liệu lấy ý kiến cổ đông 2021

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 14/05/2021

Nội dung công bố: Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông, bao gồm:

- Công bố thông tin ngày 14-5-2021 [File PDF]

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản [File PDF]

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn