Công bố thông tin về Nghị Quyết HĐQT và Thông báo chốt danh sách cổ đông 2021

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 10/05/2021

Nội dung công bố:

- Nghị quyết HDDQT thông qua tổ chức đại hội cổ đông năm 2021 [file pdf]

- Thông báo chốt danh sách cổ đông [file pdf]

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn