Báo cáo sau đại hội 2022
28/06/2022

Báo cáo sau đại hội 2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT NHÂN SỰ [File PDF] BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG TỜ TRÌNH [File PDF] BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI [File PDF] BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ [File PDF] BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT [File PDF] BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ...

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH ĐỒNG HÀNH CÙNG BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TRONG CHƯƠNG TRÌNH KHÁM NHÂN ĐẠO NĂM 2022
15/06/2022

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH ĐỒNG HÀNH CÙNG BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TRONG CHƯƠNG TRÌNH KHÁM NHÂN ĐẠO NĂM 2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

Với tinh thần “tương thân, tương ái, đồng hành sẻ chia”, vừa qua, Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành đã tham gia tài trợ, đồng hành cùng bệnh viện Thống Nhất trong chương trình Khám nhân đạo 2022 bằng việc tài trợ 04 cơ số thuốc gồm: FUSPIRO, NEVOLOXAN, Đại tràng SPM, ...

Mẫu tài liệu bầu cử ĐHCĐ 2022
07/06/2022

Mẫu tài liệu bầu cử ĐHCĐ 2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027 [File DOC] BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP S.P.M NHIỆM KỲ 2022 – 2027 [File DOC] GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 202...

Đại hội cổ đông 2022
03/06/2022

Đại hội cổ đông 2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

Quy chế làm việc [File PDF] Quy chế bầu cử [File PDF] Báo cáo của TGĐ [File PDF] Báo cáo của Ban Kiểm Soát [File PDF] Báo cáo của HĐQT [File PDF] Chương trình đại hội [File PDF] Mẫu thư mời đại hội [File PDF] Mẫu ủy quyền [File PDF] M...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn