THÔNG BÁO GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 28/05/2019

THÔNG BÁO GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi:

- Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoáng TP. Hồ Chí Minh

- Quý Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên 2018 công ty CP S.P.M theo kế hoạch tổ chức trong tháng 4/2018 theo luật doanh nghiệp 2014.

Tuy nhiên, do hiện nay công tác chuẩn bị cho đại hội chưa hoàn tất nên HDDQT công ty quyết định dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 sang tháng 6/2018.

Nay công ty xin thông báo đến Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cùng quý cổ đông được biết

Chi tiết thông báo gia hạn tại LINK 

Tags : Download, Tin tức cổ đông
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn