THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 22/08/2019

 -       Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ

-       Thông báo tổ chức ĐHCĐ ( kèm tài liệu: Giấy đăng ký tham gia đại hôi; giấy ủy quyền). 

-       Thông báo chốt danh sách cổ đông.

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

Nội dung chi tiết:
 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn