Thông báo đại hội cổ đông thường niên 2017

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 28/05/2019

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần S.P.M trân trọng kính mời quý cổ động tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00, thứ năm ngày 30 tháng 06 năm 2017

Địa điêm: Hội trường nhà máy S.P.M, Lô 51 đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. HCM.

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại Hội theo mẫu Giấy đăng ký.

Tags : Quan hệ cổ đông, Tin tức cổ đông
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn