NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO CHÔT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 22/08/2019

Nghị quyết và thông báo chôt DS cổ đông

1. Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức [file pdf ]

2. Thông báo chốt danh sách cổ đông

Tờ 1 [file pdf]
Tờ 2 [file pdf]

Tags : Thông tin tài chính
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn