Mẫu tài liệu bầu cử ĐHCĐ 2022

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 07/06/2022

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027 [File DOC]

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP S.P.M NHIỆM KỲ 2022 – 2027 [File DOC]

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027 [File DOC]

SƠ YẾU LÝ LỊCH [File DOC]

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn