Đại hội cổ đông 2022

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 03/06/2022

Quy chế làm việc [File PDF]

Quy chế bầu cử [File PDF]

Báo cáo của TGĐ [File PDF]

Báo cáo của Ban Kiểm Soát [File PDF]

Báo cáo của HĐQT [File PDF]

Chương trình đại hội [File PDF]

Mẫu thư mời đại hội [File PDF]

Mẫu ủy quyền [File PDF]

Mẫu phiếu biểu quyết [File PDF]

Tờ trình DHCD [File PDF]

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn