Công bố thông tin ngày 30-06-2021

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 30/06/2021

Nội dung trong Đại hội cổ đông thường niên 2021 (ĐHCĐ), bao gồm:

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2021 [File PDF]

- Nghị quyết của đại hội cổ đông [File PDF]

- Tờ trình  [File PDF]

- Báo cáo ban kiểm soát [File PDF]

- Báo cáo HĐQT [File PDF]

- Báo cáo Ban Giám Đốc [File PDF]

- Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2021 [File PDF]

- Quy chế Đề cử, Bầu cử, HĐQT và BKS [File PDF]

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn