Công bố thông tin ngày 05-05-2022

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 05/05/2022

Nội dung công bố [File PDF]

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 [File PDF]
  • Thông báo chốt danh sách cổ đông trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn