BCTC QUÝ 2 NĂM 2019 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 22/08/2019

BCTC QUÝ 2 NĂM 2019 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH

SPM_Bao cao Tinh hinh BQT nam 2019_6t_Signed [file pdf ]

SPM_giaitrinh_BCTC_Q2_2019_Signed [file pdf ]

Tags : Tin tức cổ đông
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn