Báo cáo sau đại hội 2022

Đăng bởi Công ty Cổ phần SPM vào lúc 28/06/2022

BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT NHÂN SỰ [File PDF]

BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG TỜ TRÌNH [File PDF]

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI [File PDF]

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ [File PDF]

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT [File PDF]

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU [File PDF]

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỌP ĐẠI HỘI [File PDF]

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG [File PDF]

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn