{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty cổ phần SPM","web_address":"Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7838.756433477333!2d106.661603!3d10.782317!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x5331f6c835b6710a!2sSPM+CORPORATION!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1557822812649!5m2!1sen!2sus","district_code":"QUANBINHTAN","province_code":"HOCHIMINH"} ] }