Glumiten 500

Glumiten 500

Dùng chữa chứng tiểu đường tuýp II không phụ thuộc insullin khi không thể kiểm soát đương huyết...

Pentinox

Pentinox

Albendazol là chất dẫn của benzimidazol carbamat , có hoạt tính diệt giun sán và đọng vật đơn bào,...

Quảng cáo